Liity kerhoon

(päivitetty 3.12.2018)

Kotkan Postimerkkikerhoon voit liittyä joko täyttämällä lomakkeen (ks. kohta lomakkeet) ja tuomalla sen kerhoiltaamme tai ottamalla yhteyttä kerhomme sihteeriin tai rahastonhoitajaan, esimerkiksi yhteydenotto-sivullamme.

Kerhon jäsenmaksun suuruus vuonna 2019 on 15 euroa.

Suomen Filatelistiliiton jäsenyys on henkilökohtainen. Liitonjäsenmaksu vuodelle 2019 on 60,00 euroa. Jäsenetuna saa Filatelisti-lehden 8 numeroa vuodessa.

Kotkan Postimerkkikerhon jäsenasioita hoitavat sihteeri sekä varainhoitaja. Yhteystiedot löydät kohdasta ”yhteystiedot”.Kuva: Linja-auto Suomessa 100 vuotta postimerkki, vuodelta 2005


OSOITTEENMUUTOS

Jäikö kerhon posti saapumatta?

Kotkan Postimerkkikerho ry pitää kerhon jäsenistä osoiterekisteriä. Se on tarkoitettu kerhokirjeiden, muistamisten ja kokouskutsujen toimittamiseen oikeaan osoitteeseen. Tätä rekisteriä varten tarvitaan jäsenen nimi, jakeluosoite, puhelinnumero, syntymäaika, kerhossa oloaika ja sähköpostiosoite.
Jotta varmistaisit jäsenpostin virheettömän saapumisen, tee aina muuttoilmoitus joko suoraan sihteerille tai kerhon yhteydenotto-sivulla.

Voit ilmoittaa muuttuneesta osoitteestasi myös kerhoilloissa.

Mikäli jäsenmaksu jää maksamatta vuoden alussa, jäsenyyden edut katkeavat maaliskuun aikana. Postin tulo kerhosta katkeaa, kunhan tieto jäsenyydestä luopumisesta saapuu meille.

Filatelistiliitolle osoitteenmuutos tehdään liiton toimistoon https://www.filatelisti.fi/liity-jaseneksi/Tietosuojaseloste

Tämän internet-lomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kotkan Postimerkkikerho ry:n kerhoon ilmoittautumista varten.

Rekisterin rekisterinpitäjä on Kotkan Postimerkkikerho ry. Yhteyshenkilönä toimii sihteeri Martti Asikainen.

Rekisteri koostuu sähköisesti annetuista tiedoista, jotka säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa.


Rekisterin tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle.

Rekisteriin tietonsa lähettäneen on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.