Tietosuoja

Keitä olemme

Kotkan Postimerkkikerho ry:n sivujen osoite on www.kotkanpostimerkkikerho.com.

Yhteydenotot sähköpostilla

Yhteydenotot kerhoon voivat tapahtua mm. kerhon yhteydenottosivun sähköpostilinkin kautta. Kerhon sähköpostilaatikossa sähköposteja säilytetään kunnes yhteydenottoon on vastattu ja yhteydenoton aihe, kuten postimerkkikokoelman arviointi on hoidettu. Sähköpostiviesteihin on pääsy kerhon sihteerillä ja nettisivujen hoitajalla, Sähköposteja voidaan tarpeen vaatiessa lähettää eteenpäin vain kerhon johtokunnan jäsenille. Sähköposteja ei arkistoida vaan ne poistetaan postilaatikosta noin yhden – kahden kuukauden välein.

Kerhon jäsenhakemukset

Jäseneksi hakemisen yhteydessä täytettävän paperilomakkeen tiedot on tarkoitettu ainoastaan Kotkan Postimerkkikerho ry:n kerhoon ilmoittautumista ja kerhon jäsenrekisteriä varten.

Jäsenrekisterin rekisterinpitäjä on Kotkan Postimerkkikerho ry. Yhteyshenkilönä toimii sihteeri Martti Asikainen. Rekisterin tiedot säilytetään ainoastaan fyysisesti paperilla kirjallisessa muodossa.

Rekisterin tietoja Kotkan Postimerkkikerhon johtokunta käyttää ainoastaan kerhon asioiden hoitamiseen, kuten jäsentiedotteiden postitukseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle.

Rekisteriin tietonsa lähettäneen on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua tietosuojalaissa turvattuihin oikeuksiinsa.