Venäläisleimojen aika

Suomen venäläistämistoimien tuloksena vuoden 1894 alussa jouduttiin ottamaan käyttöön ns. venäläisleimat, joissa postitoimiston nimi oli myös venäjäksi. Kotkassa käyttöön otettiin aluksi kaksi uutta leimaa. Leimat ovat siltaleimoja, joiden halkaisija on 27 mm. Leimojen erot ovat pieniä, mutta mitattavia.

Kotkan venäläisleimat 1 ja 2, jotka otettiin käyttöön 1894 alussa.

1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä käyttöön tuli kaksi uutta leimaa, joiden halkaisijat olivat 27…29 mm. Leimoissa on nyt selvät tunnuskuviot.

Kotkan venäläisleimat 3 ja 4, jotka otettiin käyttöön 1900 -luvun alussa.

1910-luvulla lisättiin vielä kaksi uutta leimaa. Leimoista toinen oli kontrollileima, jota käytettiin arvopostin, kuten postiosoitusten leimaamiseen. Kuvan lähetyksen kontrollileimaus on tehty Suomen itsenäistyttyä, jolloin venäjänkielinen teksti oli jo poistettu leimasimesta. Näin korjattuja leimasimia käytettiin pitkään, jopa 1950 luvulle.

1910-luvulla käyttöön otetut venäläisleimat 5 ja 6. Kuvan konrollileimaus on tehty 22 VI 21 12a, Suomen itsenäistyttyä, jolloin venäläiset tekstit oli jo poistettu. Leimaus on muutaman päivän aikaisempi kuin käsikirjassa.

Rautatieaseman posti

Kotkan vuonna 1890 avatulla asemalla oli postilaatikko alusta asti. Vuoden 1894 alussa asemalle avattiin postitoimisto, joka oli toiminnassa 30.10.1908 asti. Asemalla käytettiin KOTKA B -leimasinta.

Kotkan vanha asema, joka rakennettiin 1890 ja sai postitoimiston 1.1.1894.
Kotkan asemalla postitettu kirje.

Lähteet: Suomen postileimojen käsikirja IV Venäläisleimat. Kotkan Sanomat 2.1.1894 No 1. Kuvapostikortii Kotka Rautatieasema (skannattu)